xBIM.cz


V BIM modelech je více, než si myslíte...

Jak zjistit, jaká data jsou skutečně v BIM modelu IFC? Existuje řada prohlížeček na IFC. Tento pohled je ale často dvakrát zkreslené. Poprvé při exportu, kdy nástroj na vytváření modelu vybírá která data budou uložena v IFC a jakým způsobem, podruhé pak v prohlížeči, který často volí zjednodušený pohled na komplexní data.

První zkreslení nebývá kritické, protože IFC nabízí bohatou datovou infrastrukturu pro ukládání dat o budovách a to jak v oblasti geometrie, tak v oblasti popisných dat, souvisejících dokumentů, klasifikací, popisu procesů a jednotlivých aktérů. Zároveň se podpora pro export do IFC v jednotlivých BIM nástrojích stále zlepšuje.

Druhé zkreslení však může být velmi zavádějící. Data v BIM modelu jsou zpravidla velmi komplexní a mnohé nástroje tak obětují věrnost zobrazované informace ve prospěch jednodušší prezentace pro uživatele.

xBIM, na rozdíl od většiny IFC nástrojů nabízí mnohem více. Jedná se o platformu nástrojů a komponent pro neomezenou práci s IFC daty a pro neomezený přístup ke všem aspektům modelu. Zároveň je možné data vytvářet, kontrolovat, transformovat a dále sdílet s kolegy či zákazníky.

Z jednotlivých částí umíme vytvořit pokročilé nástroje pro podporu nejrůznějších pracovních postupů založených na otevřených standardech. Naše nástroje jsou spolehlivé a vysoce efektivní i při práci s velkými modely v řádu stovek megabytů. Podporujeme IFC2x3, IFC4, COBie a další BIM standardy, které zajišťují maximální spolehlivost výměny informací a zároveň jejich trvanlivost, což je u stavebních projektů důležitý atribut, protože většina projektů trvá od svého počátku několik let.