Co přináší IFC4?

Vyšla nová verze standardu

Publikoval Martin Černý dne 30-03-15 9:01

Každý, kdo se zajímá o BIM, již pravděpodobně narazil na zkratku IFC (Industrial Foundation Classes). Jedná se o otevřený datový standard, který slouží ke komunikaci mezi systémy a jednotlivými účastníky stavebního procesu. Autorem a správcem tohoto standardu je organizace buildingSMART (dříve International Alliance for Interoperability). Poprvé byl publikován ve verzi IFC2x v roce 2000. V roce 2007 byla publikována verze IFC2x3 TC1, kterou podporují prakticky všechny rozšířené softwary, které pracují s daty BIM.

Aktuální verzí je IFC4 (původně IFC2x4). IFC4 je také publikováno jako plnohodnotný standard ISO 16739:2013. Zároveň byl převzat do našeho systému norem jako ČSN ISO 16739 s účinností od 1.9.2014. To znamená, že je možné se na něj odvolávat i v rámci našeho systému norem.

IFC umožňuje popsat kromě geometrie také vlastnosti jednotlivých elementů, tak jak jsou zvyklí o nich uvažovat uživatelé nejrůznějších SW, včetně materiálového složení, kvantit (ploch, objemů, délek) a jejich vztahů. IFC4 definuje za tímto účelem více než 700 datových typů. Zároveň je možné v IFC4 lépe popsat 4D, 5D a nD modely. To sice většinou nespadá do funkčnosti nástrojů pro geometrické modelování, ale využitelnost IFC4 je mnohem širší, než pro pouhou geometrickou koordinaci.

Některé SW již začínají IFC4 podporovat a tak se můžeme jistě těšit na další zlepšení v oblasti interoperability systémů, která doufejme povede i k lepší spolupráci mezi odborníky.