BIM ve veřejných zakázkách

BIM ve směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek

Publikoval Martin Černý dne 30-11-14 13:56

BIM ve směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek

Směrnice 2014/24/EU byla vydána z mnoha důvodů, které jsou shrnuty v úvodu směrnice. Představují tedy východisko celé směrnice a její vymezení vůči předcházející směrnici. Z hlediska významu pro oblast stavebnictví je třeba vyzdvihnout, že veřejné zakázky ve stavebnictví jsou uvedeny ve směrnici na mnoha místech explicitně. Z toho je zřejmé, že se jedná o oblast, pro kterou jsou veřejné zakázky zásadní a tato směrnice se na ní explicitně vztahuje.

Na přípravě nové směrnice se podílely státy, které v posledních letech zavedly BIM do veřejných zakázek povinně. V některých případech s omezením na zakázky nad určitý finanční limit, jinde paušálně. Je však důležité si uvědomit, že tyto státy zajistily, že BIM je možné vykládat jako nediskriminační prostředek pro podporu soutěže a transparentnosti ve veřejných zakázkách. Přestože není informační modelování budov ve směrnici nikde explicitně uvedeno, je ve směrnici množství odkazů, které na BIM ukazují jako na nástroj, který může být úspěšně použit pro naplnění směrnice a podporu cílů, které směrnice stanovuje. Stát má možnost být zodpovědným a informovaným investorem.

Komentar_smernice_previewProtože se jedná o zásadní dokument pro použití BIM ve veřejných zakázkách, vytvořili jsme jako pracovní skupina Odborné rady pro BIM komentář směrnice, kde jsme se pokusili tyto odkazy identifikovat a ukázat, jak podle našeho odborného názoru BIM souvisí s uvedenou směrnicí. V textu jsou zachovány odkazy na jednotlivé části směrnice, takže je možné jej použít jako návod na čtení směrnice se zaměřením na význam a použití informačního modelování.

Komentář směrnice - náhled

Prezentace tohoto komentáře z BIM Day 2014 je k dispozici zde.