První česká BIM příručka

První výstup pracovní skupiny PS01 czBIM

Publikoval Martin Černý dne 29-04-14 12:09

Pojem informačního modelování budov (BIM) je již dobře známý, ale jeho obsah je často zahalen množstvím nejasností a zkreslen marketingem prodejců jednotlivých nástrojů pro modelování staveb. V roce 2011 vznikla v České republice Odborná rada pro BIM, která se snaží být v této oblasti nezávislá a snaží se podporovat zavádění BIM do české stavební praxe. V loňském roce (2013) vznikla pod vedením Ing. Martina Černého z Centra AdMaS pracovní skupina BIM & standardy a legislativa, která má za cíl zabývat se standardy v procesech informačního modelování budov. Velkou předností pracovní skupiny je to, že její členové pochází z různých oblastí stavebnictví a pro svojí práci používají různé nástroje, takže výstupy práce skupiny mají vysoký potenciál být platformně nezávislé. To je také jedním z principů pracovní skupiny i Odborné rady pro BIM.Prirucka_resize

Již během prvních jednání skupiny byly identifikovány hlavní problémy s rozšířením BIM do české stavební praxe. Jedním z důvodů je právě množství dohadů a nepřesností, které pramení z neexistence uceleného materiálu o BIM v češtině, pokud pomineme uživatelské příručky jednotlivých SW. Proto pracovní skupina jako svůj první výstup vytvořila první českou BIM příručku, inspirovanou různými již existujícími příručkami v zahraničí. Příručka je dostupná zdarma na adrese http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1 a v blízké době bude dostupná i v tištěné verzi.

V úvodu jsou pro uvedeny zahraniční zkušenosti s BIM, protože některé státy jej již vyžadují u veřejných zakázek povinně a u nás by se mohlo mnohé změnit s novou evropskou směrnicí o veřejných zakázkách, která již byla schválena a musí být do české legislativy přejata nejpozději do dvou let. Směrnice totiž umožňuje mnohem více zohledňovat kvalitu a hodnotu výsledné dodávky a tak by se již nemělo soutěžit na nejnižší cenu, jak je tomu zpravidla v současnosti. Důležitým nástrojem v tomto směru bude možnost soutěžit na náklady na celý životní cyklus stavby. Zároveň směrnice pobízí jednotlivé státy, aby pro veřejné zakázky maximálně využívaly elektronických komunikačních kanálů. Obojí nahrává využití BIM pro vyhodnocování a dokladování požadovaných vlastností staveb. To také není náhodou, protože na přípravě nové směrnice se velkou měrou podílely již uvedené země, které BIM v nějaké míře požadují povinně. Během přípravy se tak snažily zajistit, aby jejich požadavky nebyly považovány za diskriminační, ale naopak za pozitivní pro rozvoj trhu a výslednou kvalitu dodávaných staveb a stavebních prací.

Cílem autorů příručky nebylo vytvořit vyčerpávající materiál popisující veškeré standardy a postupy, ale spíše objasnit hlavní pojmy a pokusit se o výčet přínosů a potenciálních komplikací pro jednotlivé odbornosti ve stavebnictví od architekta a projektanta stavební části přes statika, rozpočtáře a zhotovitele až po certifikaci návrhu stavby a facility management. Podrobnější materiály budou výsledkem další práce skupiny. Doufejme, že tato příručka přispěje k lepšímu povědomí o BIM a tím i k lepšímu stavebnictví u nás.

BIM Příručka - náhled