BIM pro kanalizační síť

Posted Posted in BIM Standardy, Nástroje pro práci s IFC, Různé

Přestože IFC, jakožto obecně uznávaný standard pro BIM modely, je zatím stále nejčastěji uváděn především v souvislosti s budovami, ve Velké Británii byl s pomocí technologií xBIM realizován projekt, který prostřednictvím prototypu ukázal, že je možné použít datový standard IFC také pro infrastrukturní stavby, konkrétně pro kanalizační síť. Ukázkovým prostorem bylo centrum města Newcastle upon Tyne. Zdrojem dat pro prototyp byla geografická data používaná pro asset management. Výsledný 3D model sítě ve formátu IFC byl prezentován v kontextu 3D modelu města. Zadavatelem ptojektu byla společnost Northumbrian Water Ltd. Ta v současnosti prochází transformací vedoucí k větší míře digitalizace operační agendy. Její součástí pak budou i výsledky projektu, který poukázal jak na nedostatky ve zdrojových datech, tak na potenciál kombinace dat dostupných v rámci organizace a možnost jejich zpřístupnění při provozu a údržbě sítě.

Prezentace výsledků projektu zde.

Přímý přístup k datům v BIM modelech

Posted Posted in BIM Standardy, Nástroje pro práci s IFC

Lidé si myslí, že jsou odborníky na IFC, když studují modely v prohlížeči. Tyto modely jsou ale dvakrát zkreslené. Poprvé při exportu, kdy nástroj na vytváření modelu vybírá která data budou uložena v IFC a jakým způsobem, podruhé pak v prohlížeči, který často volí zjednodušený pohled na komplexní data.

První zkreslení nebývá kritické, protože IFC nabízí bohatou datovou infrastrukturu pro ukládání dat o budovách a to jak v oblasti geometrie, tak v oblasti popisných dat, souvisejících dokumentů, klasifikací, popisu procesů a jednotlivých aktérů. Zároveň se podpora pro export do IFC v jednotlivých BIM nástrojích stále zlepšuje.

Druhé zkreslení však může být velmi zavádějící. Data v BIM modelu jsou zpravidla velmi komplexní a mnohé nástroje tak obětují věrnost zobrazované informace ve prospěch jednodušší prezentace pro uživatele.

xBIM, na rozdíl od většiny IFC nástrojů nabízí mnohem více. Jedná se o platformu nástrojů a komponent pro neomezenou práci s IFC daty a pro neomezený přístup ke všem aspektům modelu. Zároveň je možné data vytvářet, kontrolovat, transformovat a dále sdílet s kolegy či zákazníky.

Z jednotlivých částí umíme vytvořit pokročilé nástroje pro podporu nejrůznějších pracovních postupů založených na otevřených standardech. Naše nástroje jsou spolehlivé a vysoce efektivní i při práci s velkými modely v řádu stovek megabytů. Podporujeme IFC2x3, IFC4, COBie a další BIM standardy, které zajišťují maximální spolehlivost výměny informací a zároveň jejich trvanlivost, což je u stavebních projektů důležitý atribut, protože většina projektů trvá od svého počátku několik let.