Tato vizualizace prezentuje výsledky diplomové práce Bc. Kristýny Marešové, která byla zpracována v roce 2016 na Ústavu geodézie, VUT v Brně, pod vedením Ing. Martina Černého, Ph.D.

Barevná škála znázorňuje časy potřebné k opuštění jednotlivých místností Ellison Building, Newcastle upon Tyne.

Podlaží

Seventh Floor
Sixth Floor
Fifth Floor
Fourth Floor
Third Floor
Second Floor
First Floor
Mezzanine
Ground Floor
Basement
Sub Basement

Dostupné východy